Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

justbegood
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted frombrzask brzask vialovelyhe lovelyhe

April 23 2017

justbegood
4510 0f4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

April 14 2017

justbegood
2285 f6eb 500
bitter or better
Reposted fromstonerr stonerr viacountingme countingme

April 08 2017

justbegood
     

Kayden’s first time experiencing rain (x)

My ovaries just exploded.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viatrue-love true-love
justbegood
0461 f3f0
Reposted fromkatalama katalama viatrue-love true-love
justbegood
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viarawwwr rawwwr
justbegood
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
justbegood
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
justbegood
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

April 03 2017

justbegood
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
justbegood
Dziewczynę (faceta) Twojego krótkiego życia może Ci zabrać przełom hormonalny, nieszczęśliwy wypadek, każda z chorób opisana u Szczeklika (prawie pięć tysięcy stron w dwóch tomach), katastrofa naturalna lub zwyczajny pech, a Ty zamiast spijać z niej (niego) każdą kroplę amylazy, ekstazą rozrywać neurony, wzrokiem wywoływać skurcze krezki, to ty siedzisz jak jakiś chuj i patrzysz jak Ci życie spierdala.
Reposted fromyanek yanek viatake-care take-care

March 26 2017

justbegood
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viapressincase pressincase

March 23 2017

justbegood

March 22 2017

justbegood
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
Reposted fromLaColie LaColie viatake-care take-care

March 15 2017

justbegood
5019 3118
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronca veronca

March 09 2017

justbegood
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viairmelin irmelin
justbegood
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viamisiaczek95 misiaczek95

March 07 2017

justbegood
Reposted frombluuu bluuu viaMountainGirl MountainGirl

March 06 2017

justbegood
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via100suns 100suns
justbegood
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl