Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

justbegood

March 22 2017

justbegood
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
Reposted fromLaColie LaColie viatake-care take-care

March 15 2017

justbegood
5019 3118
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronca veronca

March 09 2017

justbegood
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viairmelin irmelin
justbegood
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viamisiaczek95 misiaczek95

March 07 2017

justbegood
Reposted frombluuu bluuu viaMountainGirl MountainGirl

March 06 2017

justbegood
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via100suns 100suns
justbegood
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
justbegood
5096 7385
Reposted fromiamstrong iamstrong viaover-land over-land
justbegood
   spokój ma kształt Twoich ramion  
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viatrue-love true-love

March 04 2017

justbegood
Nie szukaj miary własnej wartości gdzieś poza sobą.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarawwwr rawwwr

March 02 2017

2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viamaybeimcrazy maybeimcrazy
justbegood
8062 6e33
Reposted fromfelicka felicka

March 01 2017

justbegood
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamaybeimcrazy maybeimcrazy

February 28 2017

February 25 2017

justbegood
9215 7aaf
Reposted frompastelowe pastelowe viazupelnie zupelnie
justbegood
1352 f669
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

February 23 2017

justbegood
2245 b0eb
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viamaybeimcrazy maybeimcrazy

February 22 2017

justbegood

February 21 2017

justbegood

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl